T.R. Tour (1993) Co., Ltd.

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05200

Tel 02-6617668
Hotline086-338-8181

Email : trtour1993@hotmail.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น - 17.00 น.

ทัวร์เวียดนาม

ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท 3 วัน 2 คืน
เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน