T.R. Tour (1993) Co., Ltd.

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05200

Tel 02-6617668
Hotline086-338-8181

Email : trtour1993@hotmail.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น - 17.00 น.

ทัวร์พม่า

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน
ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน
หลงรัก พุกาม 3 วัน 2 คืน
พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน
ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน