T.R. Tour (1993) Co., Ltd.

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05200

Tel 02-6617668
Hotline086-338-8181

Email : trtour1993@hotmail.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น - 17.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน

WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืน
ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
COYOTE TAIWAN 5 วัน 3 คืน
ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5 วัน 3 คืน
ไต้หวัน ขันที อาลีซาน 6 วัน 4 คืน